Tags : เที่ยวต่างประเทศ

อิตาลีหมู่บ้านหลากสีสันสดริมทะเล

อิตาลีหมู่บ้านหลากสีสันสดริมทะเล อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรม และน้ำทะเลใสของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแน่นอนชิงเควแตร์เรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในอิตาลี

Read More »